Kompletní administrace výběrových a koncesních řízení

Zajistíme pro Vás kompletní organizaci zadavatelských činností, které realizujeme v plném rozsahu dle zvoleného druhu zadávacího řízení a plně v souladu s požadavky zákona a podmínek operačních programů. Zadávací řízení realizujeme pro všechny druhy zadavatelů. Administrujeme všechny druhy zadávacích řízení:

  • otevřené
  • užší
  • zjednodušené podlimitní
  • jednací řízení
  • zakázky malého rozsahu
  • soutěžní dialog
  • soutěž o návrh
  • inovační partnerství či zjednodušený režim

Zpracujeme pro Vás veškeré požadované dokumenty, budeme se s Vámi účastnit každého jednání v celém průběhu výběrového řízení, budeme pro Vás kontrolovat dodržení zákonem stanovených termínů a lhůt. Zajistíme zveřejnění všech potřebných formulářů včetně poskytování součinnosti při uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

NAŠE SLUŽBY - ADMINISTRACE

E-aukce
Nabízíme možnost realizací elektronických aukcí v souladu s platnou legislativou.

Více informací

Veřejné zakázky
Poskytujeme komplexní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Více informací

Soutěž o návrh
Nevíte jak dosáhnout svého cíle? Pomůžeme Vám soutěží o návrh.

Více informací

Koncesní řízení a PPP projekty
Jedná se o jeden z efektivních postupů v budoucnosti veřejného zadávání.

Více informací